Notice: Function WP_User_Query::query was called incorrectly. User queries should not be run before the plugins_loaded hook. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.1.1.) in /home/thethao360.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5835
Tại sao phải sửa đổi Hiến pháp? Cơ quan nào có quyền sửa đổi Hiến pháp? - TheThao360.vn - Trang Tin Tức, Blog Yêu Thể Thao

Tại sao phải sửa đổi Hiến pháp? Cơ quan nào có quyền sửa đổi Hiến pháp?

Bài viết Tại sao phải sửa đổi Hiến pháp? Cơ quan nào có quyền sửa đổi Hiến pháp? thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Thethao360.vn tìm hiểu Tại sao phải sửa đổi Hiến pháp? Cơ quan nào có quyền sửa đổi Hiến pháp? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Tại sao phải sửa đổi Hiến pháp? Cơ quan nào có quyền sửa đổi Hiến pháp?”


Hiến pháp (Constitution) là gì? tại sao phải sửa đổi hiến pháp? Cơ quan nào có quyền sửa đổi Hiến pháp?

Hiến pháp là hệ thống các quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất quy định những vấn đề cơ bản nhất về chủ quyền quốc gia, chế độ chính trị, chính sách kinh tế, văn hoá, xã hội, tổ chức quyền lực nhà nước, địa vị pháp lý của con người và công dân. Tuy nhiên, qua từng giai thoại của đất nước, có những thay đổi về con người, xã hội nên Hiến pháp cũng phải có sự thay đổi, sửa đổi sao cho phù hợp nhất và thẩm quyền sửa đổi Hiến pháp thuộc về cơ quan nào?

Khái niệm, nguyên nhân và thẩm quyền thay đổi Tiến pháp

  • 1 1. Hiến pháp là gì?
  • 2 2. tại sao phải sửa đổi hiến pháp?
  • 3 3. Cơ quan nào có quyền sửa đổi Hiến pháp?

✅ Xem thêm :

1. Hiến pháp là gì?

Hiến pháp là Hình thức văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội ban hành, là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quy định về các vấn đề cơ bản nhất của Nhà nước như: hình thức và bản chất nhà nước, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa xã hội; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Hiến pháp là cơ sở để xây dựng các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, được cụ thể hóa, chi tiết hóa bằng các văn bản pháp quy.

✅ Xem thêm :

2. tại sao phải sửa đổi hiến pháp?

Hiến pháp là đạo luật do nhân dân tạo nên. Nhân dân, với tư cách là chủ thể gốc của quyền lực nhà nước, tự mình đưa ra những giới hạn cho hoạt động của chính quyền. Về nguyên tắc, quyền lực nhà nước nói chung, quyền lực của Quốc hội nói riêng, chỉ là quyền lực được ủy nhiệm. Nếu Quốc hội tự mình làm ra Hiến pháp, sửa đổi và thông qua nó mà không có sự tham gia, phê chuẩn của chủ thể quyền lực gốc là một việc làm mang tính đơn phương, không đúng với tinh thần “mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân”.

Do tính chất của hiến pháp là đạo luật cơ bản quy định quan hệ của nhà nước với người dân, do vậy, quyền phúc quyết đối với hiến pháp (cũng như các sửa đổi hiến pháp) cần được xem như là dấu hiệu cơ bản nhất của quyền làm chủ, của sự đồng thuận, tự nguyện tuân thủ quyền lực do chính người dân ủy nhiệm.  

Do đó sửa đổi Hiến pháp là cơ sở để bảo đảm nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước.

– Ngoài ra, sửa đổi Hiến pháp nhằm bổ sung các điều khoản quy định cách thức để lựa chọn các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Cách thức để lựa chọn những người đại diện cũng như bãi miễn họ là vấn đề rất quan trọng, được ghi nhận trong hầu hết các bản hiến pháp trên thế giới.

Bầu cử là cơ hội để người dân lựa chọn các đại diện cho mình. Trong Hiến pháp cần quy định rõ về quyền bầu cử, các điều kiện, quy trình và thủ tục để người dân thực hiện quyền này. Có ba tiêu chí quan trọng để lượng hóa mức độ làm chủ của nhân dân:

(i) mọi người dân trưởng thành, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tài sản, địa vị v.v.. đều có số phiếu bầu ngang nhau (nguyên tắc bình đẳng về số lượng);

Xem thêm: Nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp năm 2013

(ii) khi đi bầu, người dân không chịu bất kỳ sức ép nào (nguyên tắc tự do thể hiện ý chí);

(iii) người dân được thông tin đầy đủ về ứng cử viên, hoặc về vấn đề bỏ phiếu (nguyên tắc bỏ phiếu có trách nhiệm xã hội).. 

Vì vậy, để nâng cao mức độ làm chủ thực sự của người dân, Hiến pháp cần có các quy định về việc cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng về các ứng cử viên. Dựa trên điều này, các luật có thể đưa ra quy định về các cuộc tranh biện giữa các ứng cử viên để không chỉ nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm của người được dân ủy nhiệm, mà quan trọng hơn, đó còn là biện pháp giáo dục trách nhiệm công dân, nâng cao dân trí và huy động sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân.

Mọi Người Cũng Xem   Tại Sao Cần Mã Hóa Dữ Liệu Hóa Đơn Điện Tử? - MIFI

–  Sửa đổi Hiến pháp cũng là cách để củng cố, phân công và kiểm soát quyền lực nhà nước

 + Kiểm soát định kỳ thông qua bầu cử: Đây là tiêu chí về kiểm soát quyền lực từ nhân dân và xã hội nói chung. Ngoài việc đánh giá các điều khoản về quy định nhiệm kỳ, tỷ lệ đại diện, thì các quy định về hạn chế thời gian của người được ủy quyền, cũng thể hiện sự kiểm soát từ bên ngoài này.  

 + Kiểm soát bằng thể chế: Đây là tiêu chí về kiểm soát quyền lực từ bên trong, tức là sự tự kiểm soát giữa các cơ quan quyền lực nhà nước với nhau. Đối với các nước tổ chức bộ máy nhà nước theo thuyết tam quyền phân lập, việc quy định tính độc lập tương đối giữa ba nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp là rất quan trọng. Tuy nhiên, ngay cả khi bộ máy nhà nước được phân quyền cũng chưa đủ, vì nếu không có sự phân lập về mục đích sử dụng thì việc phân lập giữa các nhánh quyền lực cũng là vô nghĩa.

Ở nước ta, giữa các cơ quan quyền lực nhà nước vẫn có sự “phân công, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”. Phân công quyền lực nhà nước cho các cơ quan khác nhau đảm nhận là nhằm tạo ra một sự chuyên môn hóa trong lao động quyền lực: xây dựng luật pháp, thực thi luật pháp và giám sát việc thực thi. 

Ngoài ra, việc phân công quyền lực giữa các nhánh cũng tạo ra một sự cân bằng quyền lực. Để các cơ quan quyền lực nhà nước có thể kiểm soát lẫn nhau, thì sự cân bằng quyền lực là một nguyên tắc quan trọng, theo đó, không có một cơ quan quyền lực nhà nước nào ở Việt Nam lại không bị kiểm soát bởi một thiết chế quyền lực khác, kể cả Quốc hội. 

Xem thêm: Công dân là gì? Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp?

–  Sửa đổi Hiến pháp để củng cố tính hiệu quả của hệ thống chính trị

Sự kiểm soát quyền lực có mặt tích cực là giữ được đúng mục tiêu của quyền lực, nhưng cũng có thể gây ra các tác động tiêu cực như sự bế tắc chính sách, hoặc khiến cho hiệu quả của việc thực thi quyền lực chung không cao, do tác động của các khác biệt. Cái giá phải trả cho sự tranh luận và đồng thuận là tốc độ và hiệu lực thi hành các quyết định sẽ thấp, thiếu mức độ chính xác v.v.. trong thực tế.  

✅ Xem thêm : tại sao phải bỏ muối vào nước đá

3. Cơ quan nào có quyền sửa đổi Hiến pháp?

Theo quy định tại Điều 120 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy trình làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp Việt Nam như sau:

 “1. Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp. Quốc hội quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết, tán thành.

2 Quốc hội thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp. Thành phần, số lượng thành viên, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban dự thảo Hiến pháp do Quốc hội quyết định theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

3. Ủy ban dự thảo Hiến pháp soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Quốc hội dự thảo Hiến pháp.

4. Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định.

5. Thời hạn công bố, thời điểm có hiệu lực của Hiến pháp do Quốc hội quyết định”.

Xem thêm: Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thực hiện pháp luật

– Ở Việt Nam, quy trình sửa đổi Hiến pháp, làm Hiến pháp thuộc về Quốc hội khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết, tán thành, trong đó Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm, sửa đổi Hiến pháp.

– Quốc hội có trách nhiệm thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp, Ủy ban dự thảo Hiến pháp soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Quốc hội bản dự thảo Hiến pháp.

– Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

– Quốc hội quyết định việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp, công bố thời hạn, thời điểm Hiến pháp có hiệu lực.

Mọi Người Cũng Xem   5 phút click chuột để khôi phục kênh youtube bị tạm ngưng

Ở một số nước, quy trình làm hiến pháp, sửa đổi hiến pháp được kết thúc bằng trưng câu dân ý. Theo quy định tại Điều 89 Hiến pháp năm 1958 của Cộng hòa Pháp, Tổng thống theo đề nghị của Thủ tướng và các thành viên của Nghị viện có quyền đưa ra sáng kiến sửa đổi Hiến pháp. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp phải được cả hai viện thống nhất thông qua. Nội dung sửa đổi Hiến pháp chỉ chính thức có hiệu lực sau khi được nhân dân thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Tuy nhiên, nếu trong cuộc bỏ phiếu chung của hai viện do Tổng thống đề nghị, nếu số phiếu đạt được từ 3/5 trở lên thì không cần phải tổ chức trưng cầu dân ý. Ở Hoa Kỳ, theo quy định của Hiến pháp năm 1787, việc sửa đổi Hiến pháp chỉ có hiệu lực khi được ít nhất 2/3 số nghị sĩ của hai viện thông qua và được 4 các cơ quan lập pháp của các bang phê chuẩn.

Ở Đức, theo quy định của Hiến pháp năm 1949, việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất 2/3 nghị sĩ của hai viện thông qua đồng thời phải được ít nhất 2/3 cơ quan lập pháp của các bang phê chuẩn (Điều 144). Theo quy định của Hiến pháp Italia năm 1947, các luật sửa đổi Hiến pháp và các luật mang tính Hiến pháp khác được thông qua bởi mỗi viện sau hai lần thảo luận liên tiếp, cách nhau tối thiểu là 3 tháng và cần được chấp thuận của đa số tuyệt đối thành viên của mỗi viện trong lần bỏ phiếu thứ hai (Điều 138).

Các luật này sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý nếu trong vòng 3 tháng sau khi Nghị viện công bố, có ý kiến tiến hành trung cầu dân ý từ ít nhất 1/5 số thành viên Nghị viện hoặc 500.000 cử tri hoặc 5 Hội đồng khu vực. Luật được trưng cầu dân ý sẽ không được ban hành nếu không được đa số phiếu hợp lệ tán thành. Sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý nếu ở cả Thượng viện và Hạ viện, việc biểu quyết thông qua với tỉ lệ phiếu thuận ở lần bỏ phiêu thứ hai đạt từ 2/3 trở lên số phiếu thuận.

Xem thêm: Các yếu tố xã hội tác động đến việc thực hiện pháp luật

Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993 quy định quyền kiến nghị, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp Liên bang Nga thuộc về Tổng thông Liên bang, Hội đồng Liên bang Nga (Thượng nghị viện), Đuma Quốc gia (Hạ nghị viện), Chính phủ Liên bang Nga, các cơ quan lập pháp của các chủ thể Liên bang Nga, cũng như ít nhất 1/5 tổng số thành viên Hội đồng Liên bang hoặc 1/5 tổng số đại biểu Đuma quốc gia (Điều 134).

Theo quy định tại Điều 135 Hiến pháp Liên bang Nga, các quy định tại các Chương 1 (Nền tảng của chế độ Hiến pháp – các nguyên tắc chung), Chương 2 (Các quyền và tự do của con người và công dân), Chương 9 (Các tu chính án và việc sửa đổi Hiến pháp không thể sửa đổi bởi Nghị viện Liên bang. Nếu kiến nghị về việc sửa đổi các quy định tại các chương 1, 2, 9 của Hiến pháp Liên bang Nga được 3/5 tổng số thành viên của Thượng viện và Hạ viện ủng hộ, Hội nghị lập hiến được triệu tập theo quy định của Hiến pháp Liên bang.

Hội nghị lập hiến hoặc quyết định không sửa đổi Hiến pháp hoặc soạn thảo Hiến pháp mới của Liên bang Nga. Hội nghị lập hiến thông qua dự thảo bởi ít nhất 2/3 tổng số phiếu của đại biểu hoặc quyết định trưng cầu phúc quyết toàn dân. Hiến pháp Liên bang Nga được thông qua khi có hơn một nửa tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu tán thành, với điều kiện phải có hơn một nửa tổng số cử tri tham gia phúc quyết.

Theo quy định tại Điều 136 Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993, các tu chính án đối với các Chương 3 (Chế độ Liên bang – phân định thẩm quyền của liên bang và các bang), Chương 4 (Tổng thống Liên bang Nga), Chương 5 (Nghị viện Liên bang Nga), Chương 6 ( Chính phủ Liên bang Nga), Chương 7 (Quyền lực tư pháp), Chương 8 (Tự quản địa phương) Hiến pháp được thông qua theo trình tự phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu của Thượng viện và Hạ viện tán thành và có hiệu lực sau khi nhận được sự tán thành của các cơ quan lập pháp của ít nhất 2/3 tổng số các chủ thể Liên bang.

Xem thêm: Yếu tố chính trị tác động đến hoạt động thực hiện pháp luật

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Xem thêm :

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

Chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.249 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Hiến pháp là gì? Vai trò của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật? Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật? Ý nghĩa của Hiến pháp?

Giải pháp hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm? Hoàn thiện các văn bản pháp luật khác về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm vụ án hình sự?

Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất? Kiến nghị giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động thế chấp quyền sử dụng đất?

Lợi ích của việc hoàn thiện pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan? Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan?

Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất? Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất?

Định hướng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng vô hiệu? Một số kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về hợp đồng vô hiệu?

Những định hướng cơ bản trong việc hoàn thiện pháp luật cho vay ngang hàng P2P lending ở Việt Nam? Một số kiến nghị trong việc hoàn thiện pháp luật cho vay ngang hàng P2P lending ở Việt Nam?

Phân tích các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chính sách và pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở?

Các giải pháp nâng cao việc thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số? Các giải pháp cần được thực hiện đồng bộ trên cả nước.

Khái niệm, Chức năng của Sở Xây dựng? Các thuật ngữ tiếng Anh? Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở xây dựng? Các quy định pháp luật?

Thạc sĩ là gì? Điều kiện học thạc sĩ tiếng Anh là gì? Điều kiện học thạc sĩ? Quy định về tổ chức tuyển sinh đào tạo sinh thạc sĩ?

Khái niệm tội phạm? Tội phạm công nghệ cao là gì? Tội phạm công nghệ cao tiếng Anh là gì? Đặc điểm của tội phạm công nghệ cao?

Công đoàn bộ phận là gì? Thuật ngữ tiếng Anh? Chức năng nhiệm vụ của công đoàn bộ phận? Vai trò của Công đoàn bộ phận là gì?

Vi phạm an toàn giao thông là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông? Các chế tài xử lý vi phạm pháp luật giao thông?

Các quy định pháp luật? Các thuật ngữ tiếng Anh? Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng?

Định chế là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Các loại định chế? Mối quan hệ giữa định chế và chế định? Ví dụ về định chế?

Tham gia giao thông bằng xe đạp? Các thuật ngữ tiếng Anh? Người điều khiển xe đạp được chở bao nhiêu người? Các quy định khi điều khiển xe đạp? Xử phạt người đi xe đạp vi phạm pháp luật?

Phép lặp là một cách lặp lại một từ, cụm từ hay cấu trúc ở các câu tiếp theo. Nhờ vậy mà các nội dung truyền tải có tính kết nối, liên quan mật thiết với nhau. Cũng nhờ vậy mà tạo ra sự sinh động, liệt kê và nhấn mạnh các đối tượng nhắc […]

Nhận định về quyền im lặng? Quyền im lặng tiếng Anh là gì? Mặt tích cực của quyền im lặng? Mặt tiêu cực của quyền im lặng?

Chia doanh nghiệp là gì? Thủ tục, trình tự chia công ty?

Quy định của pháp luật về tách công ty? Thủ tục, trình tự tách doanh nghiệp?

Quy định về hồ sơ giáo viên? Các thuật ngữ tiếng Anh? Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng mới nhất? Hướng dẫn viết biên bản?

Khái quát về mệnh giá? Quy định về mệnh giá cổ phần khi thành lập công ty?

Lai dắt tàu biển là gì? Điều kiện kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển? Một số quy định về tàu biển Việt Nam theo Luật hàng hải?

Khái quát về tai nạn đâm va? Một số nguyên nhân dẫn đến tai nạn đâm va trong hàng hải?

Tranh chấp hàng hải là gì? Giải quyết tranh chấp hàng hải?

Hiện trường là gì? Hiện trường tiếng Anh là gì? Phân loại hiện trường? Ý nghĩa của hiện trường trong công tác điều tra?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì? Quy định về giấy chứng nhận đầu tư?

Khái quát chung về hợp đồng hợp tác kinh doanh? Văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC?Các câu hỏi về tại sao phải sửa đổi hiến pháp


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tại sao phải sửa đổi hiến pháp hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tại sao phải sửa đổi hiến pháp ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tại sao phải sửa đổi hiến pháp Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tại sao phải sửa đổi hiến pháp rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tại sao phải sửa đổi hiến pháp


Các hình ảnh về tại sao phải sửa đổi hiến pháp đang được Moviee.vn Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm tin tức về tại sao phải sửa đổi hiến pháp tại WikiPedia

Bạn có thể xem nội dung chi tiết về tại sao phải sửa đổi hiến pháp từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://thethao360.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://thethao360.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment