Tại sao phải cải cách thủ tục hành chính? Giải pháp cải cách?

Bài viết Tại sao phải cải cách thủ tục hành chính? Giải pháp cải cách? thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Thể Thao 360 tìm hiểu Tại sao phải cải cách thủ tục hành chính? Giải pháp cải cách? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Tại sao phải cải cách thủ tục hành chính? Giải pháp cải cách?”


tại sao phải cải cách thủ tục hành chính? Giải pháp cải cách thủ tục hành chính?

Có thể nói cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung rất quan trọng để có thể phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chính quyền các cấp, đây là vấn đề quan trọng và cấp thiết được đặt ra. Vậy tại sao phải cải cách thủ tục hành chính? Giải pháp cải cách thủ tục hành chính hiện nay? Hãy theo dõi ngay dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết nhé.

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. tại sao phải cải cách thủ tục hành chính?
  • 2 2. Giải pháp cải cách thủ tục hành chính?

1. tại sao phải cải cách thủ tục hành chính?

Hiện nay có thể nói rằng Nhà nước và pháp luật đang dần dần có những quy định và hướng đi mới để cải cách hành chính có thể hiểu là một quá trình thay đổi cơ bản, lâu dài, liên tục bao gồm cơ cấu của quyền lực hành pháp và tất cả các hoạt động có ý thức của bộ máy nhà nước nhằm đạt được sự hợp tác giữa các bộ phận và các cá nhân vì mục đích chung của cộng đồng và phối hợp các nguồn lực để tạo ra hiệu lực và hiệu quả quản lý và chất lượng các sản phẩm (dịch vụ hoặc hàng hoá) phục vụ nhân dân thông qua các phương thức tổ chức và thực hiện quyền lực.

Nếu như nói như vậy thì cải cách hành chính chính là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm cải tiến theo hướng hiện đại và tiên tiến hơn cho phù hợp với xã hội một cách cơ bản các khâu trong hoạt động quản lý của bộ máy nhà nước từ việc: lập kế hoạch và định thể chế; tổ chức; công tác cán bộ; tài chính; chỉ huy; phối hợp; kiểm tra; thông tin; và đánh giá.

Như vậy có thể căn cứ dựa trên các định nghĩa như trên và cách nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau có thể tổng kết lại như sau: Cải cách hành chính là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền hành chính nhà nước (thể chế, cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức…) nhằm xây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.

Chính phủ chọn cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính bởi các lý do sau đây:

– Thứ nhất, Cần phải cải cách thủ tục hành chính là vì đây là nội dung chính của thực hiện các thủ tục, nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, đồng thời là nội dung có nhiều bức xúc nhất của người dân, doanh nghiệp, cũng như có nhiều yêu cầu đổi mới trong quá trình hội nhập kinh tế.

– Thứ hai, cần phải cải cách thủ tục hành chính căn cứ dựa trên các điều kiện về nguồn lực còn nhiều khó khăn nên chưa thể cùng một lúc thực hiện được nhiều nội dung cải cách như: cải cách tài chính công, cải cách tiền lương, cải cách tổ chức bộ máy… thì việc lựa chọn khâu cải cách thủ tục hành chính sẽ mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

– Thứ ba, cần phải cải cách thủ tục hành chính thay vì từ việc cải cách thủ tục hành chính, chúng ta có thể xác định căn bản các công việc của cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp; qua đó chúng ta có thể xây dựng bộ máy phù hợp và từ đó có thể lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Mọi Người Cũng Xem   Tại sao thức ăn bị ôi thiu? Nguyên nhân và giải pháp giúp thức ăn được bảo quản đúng cách

Xem thêm: Khái quát về điều hành công sở và cải cách hành chính nhà nước

– Thứ tư, Một lí do hết sức quan trọng của hoạt động cải cách thủ tục hành chính là tiền đề để thực hiện các nội dung cải cách khác như: nâng cao chất lượng thể chế; nâng cao trình độ, thay đổi thói quen, cách làm, nếp nghĩ của cán bộ, công chức; phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp của bộ máy hành chính; thực hiện chính phủ điện tử, …

– Thứ năm, Ngoài các lí do trên thì việc cải cách thủ tục hành chính cũng đóng vai trò để có tác động to lớn đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Thông qua việc cải cách thủ tục hành chính sẽ gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh và đời sống của người dân, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

– Thứ sáu, thông qua các lí do trên ta càng thấy cần phải thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính vì điều này sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam nói chung và các bộ, ngành, địa phương nói riêng trước cộng đồng trong nước và quốc tế, nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam cũng như của các địa phương về tính minh bạch, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Đây là những giá trị vô hình nhưng có tác động to lớn đến việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cụ thể là có ảnh hưởng tích cực đến việc đầu tư trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu, việc làm, an sinh xã hội…

✅ Xem thêm : tại sao rastaclat lại mắc

2. Giải pháp cải cách thủ tục hành chính?

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ, của tỉnh về tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn phải rà soát, bổ sung quy chế làm việc, trong đó cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác bằng các quy chế cụ thể.

Thực hiện tốt mối quan hệ công tác với các ngành cấp trên và cơ sở; từ đó phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, cũng như những vấn đề hành chính tại địa phương, đơn vị mình. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm việc bố trí công chức, viên chức theo Bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm được phê duyệt. Thường xuyên xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức…

Làm tốt công tác cải cách tài chính công của huyện cả ở phạm vi rộng và phạm vi hẹp. Để thực hiện nhiệm vụ này, hàng năm UBND huyện ban hành các Quyết định về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể, đối với các xã, thị trấn và đối với  các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện. Việc thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm được huyện thực hiện vừa đảm bảo đúng theo các Nghị định của Chính phủ, vừa phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Qua đó càng nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, tăng cường sự giám sát của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng biên chế, kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong khâu phân bổ, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước.

Mọi Người Cũng Xem   Tại sao khi yêu lại phải ghen?

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, góp phần hạn chế các thiếu sót, chậm trễ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thông qua kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện, từng bước thiết lập kỷ luật, kỷ cương hành chính; từ đó, đã nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp xã khi tiếp nhận và giải quyết công việc cho tổ chức, công dân đã được quan tâm đúng mức. Vì vậy, đã tạo được lòng tin trong nhân dân vào bộ máy công quyền các cấp tại địa phương.

Xem thêm: Yêu cầu về điều hành công sở trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hiện nay

Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về thực hiện một số nội dung PAPI của huyện; chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ, giải quyết TTHC, kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến TTHC. Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính; đến nay, các hoạt động về cải cách hành chính của huyện đã vào nề nếp, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Quy trình giải quyết các thủ tục được rút gọn, thời gian giải quyết nhanh hơn; các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính được niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch, giảm thời gian và chi phí khiến người dân, tổ chức hài lòng.

Như vậy thông qua các nội dung đã phân tích như trên ta thấy việc cải cách hành chính không chỉ đơn giản nhằm giảm phiền hà, tinh giản thủ tục hành chính mà còn tạo môi trường thông thoáng, tạo đà cho sự phát triển nhiều mặt, nhiều lĩnh vực khác nhau của địa phương. Trong đó, thể hiện ở việc góp phần không nhỏ vào phát triển mạnh mẽ nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư.

Xem thêm: Cải cách hành chính là gì? Nội dung và ý nghĩa của cải cách hành chính?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Kiến thức pháp luật

✅ Xem thêm : tại sao phụ nữ thích mua sắm

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

Chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.720 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 231/BNN-VP về việc kế hoạch cải cách hành chính năm 2009 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 1142/BGTVT-TCCB về việc hướng dẫn báo cáo cải cách hành chính do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 1793/UBND-TH đính chính Kế hoạch 50/KH-UBND về cải cách hành chính nhà nước 2011-2015 do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 207/BNV-CCHC hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 4556/UBND-VX năm 2013 về chấn chỉnh công tác cải cách hành chính tại một số sở – ngành, quận – huyện, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 338/BNV-CCHC năm 2014 báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 7627/VPCP-KTTH năm 2014 báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính thuế, hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 1356/BNV-CCHC năm 2015 sơ kết thực hiện cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020) do Bộ Nội vụ ban hành

Hiệp định liên vận hàng hóa đường sắt quốc tế SMGS? Sơ lược nội dung Hiệp định liên vận hàng hóa đường sắt quốc tế SMGS? Hợp đồng vận tải hàng hóa bằng đường sắt quốc tế và vận đơn đường sắt theo Hiệp định liên vận hàng hóa đường sắt quốc tế (SMGS)? Trách nhiệm của đường sắt theo Hiệp định liên vận hàng hóa đường sắt quốc tế (SMGS)? Cước phí trong vận tải hàng hóa bằng đường sắt theo Hiệp định liên vận hàng hóa đường sắt quốc tế (SMGS)?

Phá sản pháp nhân là gì? Quy định về phá sản pháp nhân?

Quốc tịch là gì? Hai quốc tịch là gì? Công dân Việt Nam được mang 2 quốc tịch không?

Khai báo hải quan là gì? Trình tự thủ tục khai báo hải quan đối với hàng hóa?

Cơ quan hải quan là gì? Cơ cấu, hệ tống tổ chức của Hải quan Việt Nam?

Thủ tục hải quan là gì? Quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu?

Hải phận quốc gia là gì? Quy chế pháp lý của hải phận quốc gia? Hải phận quốc tế là gì? Quy chế pháp lý của hải phận quốc tế?

Hiệp hội ngân hàng Việt Nam là gì? Chủ tịch và thành viên của VNBA ?

Cơ quan đại diện ngoại giao là gì? Chức năng và nhiệm vụ của cơ quan đại diện ngoại giao?

Mặt khách quan của tội phạm là gì? Phân tích mặt chủ quan và khách quan của tội phạm?

Tài sản thế chấp là gì? Tài sản thế chấp bao gồm những loại nào?

Chủ thể của tội phạm là gì? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh? Phân tích chủ thể và khách thể của tội phạm?

Khái quát chung về công trình ngầm? Quy hoạch không gian ngầm? Quy định về đất xây dựng công trình ngầm?

Quy định về cử, chỉ định người giám hộ? Quy định của pháp luật về cử, chỉ định người giám hộ? Thủ tục cử người giám hộ yêu cầu?

Phân loại pháp nhân? Quy định về tư cách pháp nhân? Quy định của pháp luật về chia pháp nhân?

Khái quát chung về quyền khác đối với tài sản? Các quyền khác đối với tài sản?

Khái quát chung về chiếm hữu ngay tình? So sánh chiếm hữu ngay tình và chiếm hữu không ngay tình?

Khái quát chung về nghĩa vụ? Quy định về nghĩa vụ trả tiền? Quy định về thực hiện nghĩa vụ trả tiền?

Căn cứ phát sinh nghĩa vụ? Đối tượng của nghĩa vụ? Quy định về thực hiện nghĩa vụ theo định kỳ?

Tội hành hạ người khác là gì? Cấu thành tội phạm của tội hành hạ người khác? Hình phạt đối với tội hành hạ người khác?Các câu hỏi về tại sao phải cải cách thủ tục hành chính


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tại sao phải cải cách thủ tục hành chính hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tại sao phải cải cách thủ tục hành chính ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tại sao phải cải cách thủ tục hành chính Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tại sao phải cải cách thủ tục hành chính rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tại sao phải cải cách thủ tục hành chính


Các hình ảnh về tại sao phải cải cách thủ tục hành chính đang được Moviee.vn Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo tin tức về tại sao phải cải cách thủ tục hành chính tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thêm nội dung chi tiết về tại sao phải cải cách thủ tục hành chính từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://thethao360.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://thethao360.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment